podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Jordania - wiza, ambasady, przepisy

Ammann     
jordania
Jordania - podróże do JordaniiJordania - mapa krajuJordania - spis artykułów i galeriiJordania - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeJordania - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaJordania - szczepienia, zdrowie, poradyJordania - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROJordania - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOJordania - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Jordanii. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Jordanii, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać w międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłu­żenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyploma­tycz­no­-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 3-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Turyści przyjeżdżający do Jordanii przez Syrię i powracający przez ten kraj powinni wcześniej uzys­kać, co najmniej dwukrotną wizę syryjską, ponieważ Ambasada Syrii w Ammanie wydaje wizy tylko tym cudzoziemcom, którzy mają jordańskie roczne wizy pobytowe. Obecnie izraelskie służby graniczne, mimo próśb cudzoziemców, poświadczają fakt kontroli w paszporcie, a nie na blankiecie, jak to było poprzednio. Dotyczy to także przypadków odmowy wjazdu do Izraela. Posia­danie w paszporcie takich pieczątek lub wiz izraelskich, stempli kontroli granicznych jordańskich lub egipskich wystawionych na przejściach z Izraelem, a także przedmiotów pochodzenia izraelskiego (np. biletów autobusowych) uniemożliwia całko­wicie wjazd do Syrii, co może spotkać turystów podróżujących samochodami. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podró­żująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.
Informacje dla kierowców
W zasadzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, choć przy pobytach krótko­termi­nowych akceptowane jest również polskie. Obowiązuje ruch prawostronny. Samochód należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, zwłaszcza nocą, kiedy często dochodzi do wypadków, głównie z uwagi na zły stan techniczny pojazdów (np. brak sprawnych świateł pozycyjnych i stopu) i lokalnych dróg oraz nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejsco­wych kierowców (niewłączanie kierunkowskazów, nagłe zajeżdżanie drogi). Zgodnie z miejscowym prawem kierowca jest zawsze winny w przypadku kolizji z pieszym: grozi mu więzienie, obciążany jest kosztami leczenia poszkodowanego oraz płaci mu rekompensatę za doznane szkody.
Podróżowanie po kraju
Nie ma formalnych ograniczeń. Należy jednak unikać przemieszczania się w strefach przygra­nicznych, zwłaszcza graniczących z Irakiem i Izraelem. Niewska­zane jest podróżowanie w pojedynkę autostopem – dotyczy to szczególnie kobiet. Turyści mający polskie prawo jazdy (międzynarodowe nie jest konieczne) po wpłaceniu kaucji ok. 200 JOD mogą wypo­życzyć samochód na minimum 2 dni. Koszt wynajmu samochodu liczony jest wówczas za każdy dzień użytkowania i uzależniony od rodzaju i marki samochodu. Osoby planujące jednodniowe wycieczki (np. do Akaby) mogą wynająć samochód z kierowcą.
Przepisy celne
Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. W przypadku przewozu prywatnych urządzeń elektronicznych o małej wartości (kamery, laptopy) nie pobiera się żadnych opłat. W razie przywozu sprzętu elek­tro­nicznego o wysokiej wartości (np. wyposażenia ekip telewi­zyjnych) może być pobierana kaucja (ok. 500–700 USD, po uprzedniej wycenie przez władze celne). Kaucja podlega zwro­towi przy wyjeździe z Jordanii. Jeśli natomiast sprzęt o wysokiej wartości jest przewożony w dużych ilościach, obowiązkowa jest pełna odprawa celna warunkowa.
Bezpieczeństwo
Z uwagi na sytuację w regionie Jordania należy do krajów narażonych na ataki terrorystyczne. Od 2001 r. doszło do wielu tego typu ataków; wiele innych zostało udaremnionych przez miejscowe siły bezpieczeństwa. W porównaniu do lat ubiegłych - w 2007 i 2008 r. nie odnotowano przypadków zamachów terrorystycznych. Należy śledzić doniesienia pra­sowe i być wyczulonym na rozwój wypadków w regionie oraz bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz jordańskich dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa, takich jak: otwieranie i rewizje toreb przy wejściu do centrów handlowych, hipermarketów, restauracji oraz urzędów administracji państwowej, jak również w miejscach większych zgromadzeń, np. koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych. Należy być również przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Jordanii.

Jordania należy do krajów przyjaznych dla turystów. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. Niemniej nie należy odwie­dzać obozów dla uchodźców palestyńskich lub irackich. W oko­licach meczetów – szczególnie podczas zgromadzeń na piątkową modlitwę – nie należy zachowywać się w sposób wyzy­wa­jący. Miejscem, w którym może dochodzić do drobnych kradzieży i napadów (wyrywanie torebek), jest centrum Ammanu (Old City).
Przydatne informacje
• Walutę można wymieniać w kantorach lub w bankach. W dużych hotelach, hipermarketach oraz centrach handlowych akceptowane są karty kredytowe i płatnicze.

• Urzędy publiczne są czynne w godz. 8.00–15.00, a sklepy w godz. 8.00–22.00.

• Dniem wolnym od pracy jest piątek. Instytucje państwowe nie pracują także w soboty.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Ammanie
No 3 Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani St. P.O.Box 942050, Amman 11194
tel. (00-962 6) 551 25 93 do 4
fax. (00-962 6) 551 25 95
info@amman.polemb.net
www.amman.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Heerstrasse 201
D-13595 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 36 99 60-0
fax: (0-0 49 30) 36 99 60-11
jordan@jordanembassy.de
www.jordanembassy.de